Penggunaan SHA2 USB Token Menggantikan SHA1 Smartcard Untuk Kegunaan Syarikat AEO di dalam AEO Web Based System.

Attachment: surat makluman penggunaan USB Token